Badania mediów

home_url fot. Denys Prykhodov/shutterstock.com
home_url fot. George Rudy/shutterstock.com
home_url fot. ValeStock: shutterstock.com
W październiku portal Fotoprawo.pl poddał analizie media sportowe oraz fotograficzne. W każdej kategorii uwzględniono 3 tytuły o najwyższej liczbie sprzedanych egzemplarzy. W związku powyższym ekspertyzie poddano następujące pisma: Women’s Health, Be Active, Shape (media sportowe), Foto kurier, Fotografia Masterclass oraz Digital Camera Polska (media fotograficzne).
26.11.2018
home_url fot. Kaspars Grinvalds/shutterstock.com
home_url fot. FUN FUN PHOTO/shutterstock.com
home_url fot. Bohbeh/shutterstock.com
home_url fot. gabczi/shutterstock.com
home_url fot. caimacanul / shutterstock.com
home_url fot. Purple Anvil/shutterstock.com
home_url fot. Bloomicon/ shutterstock.com