Styczeń
11

Wzory umów

11.01.2019 09:00
fot. Halfpoint/shutterstock.com

     Zezwolenie na publikację wizerunku – pobierz

Zezwolenie na publikację wizerunku za wynagrodzeniem – pobierz

Umowa licencyjna na wykorzystanie fotografii na portalu internetowym – pobierz

Umowa z modelką o pozowanie – pobierz

Umowa o świadczenie usługi dokumentacji fotograficznej – pobierz

Zastrzeżenie: Niniejsze wzory zezwoleń i umów stanowią jedynie przykładowe wzory, jakie mogłyby zostać wykorzystane w pewnym abstrakcyjnie rozpatrywanym przypadku. Wzory ani w całości, ani ich poszczególne punkty, nie mogą być interpretowane jako wskazanie konkretnych rozwiązań dla stanów faktycznych, w których będą używane. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub osobiste związane z wykorzystaniem niniejszych wzorów lub którychkolwiek ich części.

 

1 komentarz
  1. Pingback: Wzory umów dla fotografa: umowa z modelką, zgoda na publikację wizerunku ...

Dodaj komentarz