Listopad
26

Digital Camera Polska zwycięzcą październikowego zestawienia poprawnie podpisanych zdjęć!

26.11.2018 09:52
fot. ValeStock: shutterstock.com

W październiku portal Fotoprawo.pl poddał analizie media sportowe oraz fotograficzne. W każdej kategorii uwzględniono 3 tytuły o najwyższej liczbie sprzedanych egzemplarzy. W związku powyższym ekspertyzie poddano następujące pisma: Women’s Health, Be Active, Shape (media sportowe), Foto kurier, Fotografia Masterclass oraz Digital Camera Polska (media fotograficzne).

Wyniki analizy uzyskano na podstawie kolejnych kryteriów. Za prawidłowo podpisane uznano zdjęcie opatrzone imieniem i nazwiskiem (lub pseudonimem) autora oraz nazwą instytucji, czy agencji, mającej prawa majątkowe. Fotografie niepodpisane nie zawierały żadnej z tych informacji. Przyjmując taki schemat oceny, największy wskaźnik prawidłowo podpisanych zdjęć wśród prasy sportowej uzyskał magazyn Shape – 28%. Drugi w klasyfikacji, z wynikiem 17% jest Be Active natomiast na ostatnim miejscu znajduje się Women’s Health , otrzymując 12% poprawnie podpisanych zdjęć.

W przypadku pism fotograficznych ze zdecydowaną przewagą w całym zestawieniu zwycięża Digital Camera Polska, uzyskując 68% poprawnie podpisanych zdjęć, jednocześnie prowadząc pod względem liczby niepodpisanych fotografii – 10%. Na drugim miejscu, z bardzo dobrym wynikiem – 66%, plasuje się Fotografia Masterclass, natomiast trzeci w klasyfikacji jest magazyn Foto kurier, otrzymując 54% poprawnie podpisanych zdjęć.

Powyższa analiza wykazała, że najczęściej popełnianym błędem jest podpisywanie częściowe fotografii, co należy rozumieć, jako oznaczanie zdjęć ogólnymi określeniami, typu „ materiały prasowe”, „producenci”. Częstą praktyką jest również brak precyzji w postaci umieszczania jednego podpisu mającego się odnosić do większej ilości zdjęć na stronie. W związku z czym trudno przypisać autorstwo do konkretnego zdjęcia

Dodaj komentarz