Wrzesień
26

Onet.pl liderem zestawienia poprawnie podpisanych zdjęć

26.09.2018 10:32
fot. Kaspars Grinvalds/shutterstock.com

Portal Fotoprawo.pl w sierpniu poddał analizie prasę kobiecą oraz portale internetowe. W każdej kategorii wzięto pod lupę trzy tytuły wybrane pod względem najwyższego wskaźnika sprzedanych egzemplarzy w przypadku prasy kobiecej oraz największej liczby odsłon w kategorii portali internetowych. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi wśród prasy kobiecej uwzględniono: Dobre Rady, Świat Kobiety oraz Kobieta i życie, a […]

Portal Fotoprawo.pl w sierpniu poddał analizie prasę kobiecą oraz portale internetowe. W każdej kategorii wzięto pod lupę trzy tytuły wybrane pod względem najwyższego wskaźnika sprzedanych egzemplarzy w przypadku prasy kobiecej oraz największej liczby odsłon w kategorii portali internetowych. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi wśród prasy kobiecej uwzględniono: Dobre Rady, Świat Kobiety oraz Kobieta i życie, a wśród portali internetowych: Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl.

Wyodrębnione tytuły zostały poddane analizie na tych samych zasadach. Prawidłowo podpisane zdjęcia sprawdzono, oceniając fotografie opatrzone imieniem i nazwiskiem (lub pseudonimem) autora oraz nazwą instytucji, czy agencji, natomiast niepodpisane zdjęcia nie posiadały żadnego z owych wytycznych. Kategorią pośrednią między wspomnianymi jest częściowo poprawny podpis zdjęcia co oznacza podpisanie zdjęcia przynamniej jednym z zalecanych elementów identyfikujących autora np. nazwa banku zdjęć.

Liderem poprawnie podpisanych zdjęć w przypadku pism drukowanych, z wynikiem 11% jest Świat Kobiety, natomiast na drugim miejscu ex aequo znajdują się Kobieta i życie oraz Dobre Rady z wynikiem 3%. W przypadku niepodpisanych fotografii na pierwszym miejscu znajduje się tytuł Dobre Rady – 58%, drugie miejsce zajmuje Świat Kobiety, z wynikiem 49%, natomiast na ostatnim miejscu plasuje się Kobieta i życie, otrzymując 39%.

W kategorii portali internetowych największy wskaźnik poprawnie podpisanych zdjęć uzyskał Onet.pl – 23%, jednocześnie odnotowując najniższy wskaźnik pod względem niepodpisanych fotografii – 48%. Dwa pozostałe tytuły uzyskały taki sam wynik w przypadku poprawnie podpisanych fotografii – 14% przy czym Interia wygrywa w zestawieniu niepodpisanych zdjęć z wynikiem 62%, natomiast Wirtualna Polska z wynikiem 56% zajmuje pod tym względem drugie miejsce.

Z analizy Fotoprawo.pl wynika, że portale internetowe wyprzedzają prasę kobiecą pod względem poprawności podpisanych zdjęć. Zestawienie wykazało, że częstym błędem jest częściowe podpisywanie fotografii, co należy rozumieć, jako oznaczanie fotografii ogólnymi określeniami, typu „materiały prasowe”, „producenci” bądź niekompletne oznaczanie ilości zdjęć, do których odnosi się podpis. Ponadto w przypadku portali częstą praktyką jest brak podpisu zdjęcia na pierwszych stronach artykułów. Co więcej wspomniane zdjęcia posiadają często aktywne linki, które mimo przeniesienia do właściwej strony z rozwinięciem artykułu nie tylko nie posiadają podpisu, ale zawierają kolejne fotografie, często także bez identyfikacji autora.

Dodaj komentarz