Czerwiec
14

National Geographic Polska z największą liczbą poprawnie podpisanych zdjęć!

14.06.2018 17:25
fot. Niloo/shutterstock.com

Majowe zestawienie portalu Fotoprawo.pl poddało analizie prasę podróżniczą i sportową. W każdej kategorii zostały uwzględnione 3 tytuły pod względem najwyższej liczby sprzedanych egzemplarzy. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi w prasie podróżniczej wzięto pod uwagę National Geographic Polska, NG Traveller i magazyn Podróże, zaś w prasie sportowej – Women’s Health, BeActive oraz Shape. Liderem poprawnie podpisanych zdjęć w […]

Majowe zestawienie portalu Fotoprawo.pl poddało analizie prasę podróżniczą i sportową. W każdej kategorii zostały uwzględnione 3 tytuły pod względem najwyższej liczby sprzedanych egzemplarzy. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi w prasie podróżniczej wzięto pod uwagę National Geographic Polska, NG Traveller i magazyn Podróże, zaś w prasie sportowej – Women’s Health, BeActive oraz Shape.

Liderem poprawnie podpisanych zdjęć w pierwszej kategorii, z wynikiem 72% jest National Geographic Polska. Na drugim miejscu uplasował się magazyn Podróże, odnotowując 43%, jednocześnie, mając najmniejszy wskaźnik pod względem liczby niepodpisanych zdjęć – zaledwie 7%. Na ostatnim miejscu znalazł się NG Traveller, który poprawnie podpisał 27% fotografii.

W kategorii prasy sportowej w zestawieniu pod względem najwyższej liczby niepodpisanych fotografii prowadzi Women’s Health, z wynikiem 73%. Kolejne miejsce należy do magazynu Shape – 51%, a tuż za nim plasuje się BeActive – 40%. Po dokonanej analizie można zauważyć, że prasa podróżnicza zdecydowanie wyprzedza prasę sportową pod względem poprawności podpisanych fotografii. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim znacznie wyższa liczba produktów tzw. packshotów w prasie sportowej, które redakcje podpisują zbiorczo i częściowo poprawnie określeniem „materiały prasowe”.

Wyodrębnione tytuły zostały poddane analizie na tych samych zasadach. Prawidłowo podpisane zdjęcia sprawdzono, oceniając fotografie opatrzone imieniem i nazwiskiem (lub pseudonimem) autora oraz nazwą instytucji czy agencji, natomiast niepodpisane zdjęcia nie posiadały żadnego z owych wytycznych.

Dodaj komentarz