Czerwiec
29

naszemiasto Warszawa liderem zestawienia

29.06.2017 16:47
fot. Purple Anvil/shutterstock.com

Czerwcowe zestawienie portalu Fotoprawo.pl objęło 2 kategorie prasy – dzienniki i prasę bezpłatną. W każdej kategorii zostały uwzględnione 3 tytułu o najwyższym wskaźniku sprzedaży w przypadku dzienników i największym zasięgu w przypadku prasy bezpłatnej. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi podsumowanie objęło następujące tytuły: Gazeta Wyborcza, Fakt, Super Express* oraz nasze miasto Warszawa, Passa – Tygodnik Sąsiadów […]

Czerwcowe zestawienie portalu Fotoprawo.pl objęło 2 kategorie prasy – dzienniki i prasę bezpłatną.
W każdej kategorii zostały uwzględnione 3 tytułu o najwyższym wskaźniku sprzedaży w przypadku dzienników i największym zasięgu w przypadku prasy bezpłatnej. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi podsumowanie objęło następujące tytuły: Gazeta Wyborcza, Fakt, Super Express* oraz nasze miasto Warszawa, Passa – Tygodnik Sąsiadów i Echo Bemowa**.

 

Najwyższy wskaźnik podpisanych zdjęć spośród dzienników odnotowała Gazeta Wyborcza – 61%. Na drugim miejscu znalazł się Super Express z wynikiem 46%, a na trzecim Fakt, który poprawnie podpisał zaledwie 5% swoich zdjęć. Fakt prowadzi z kolei pod względem braku podpisanych zdjęć z wynikiem aż 80%.

 

W rankingu poprawnie podpisanych zdjęć wśród prasy bezpłatnej jednoznacznie prowadzi nasze miasto Warszawa z wynikiem 80% poprawnie podpisanych fotografii. Dwa pozostałe tytuły posiadają z kolei najwyższy wskaźnik niepodpisanych zdjęć. 100% w przypadku Passy – Tygodnika Sąsiadów i 75% w przypadku Echa Bemowa. Oba te wyniki stanowią rekord pod względem liczby niepodpisanych zdjęć wśród wszystkich analizowanych dotąd przez Portal Fotoprawo tytułów.

 

Wyniki analizy portalu Fotoprawo.pl prowadzą do następujących wniosków. Podpisów najczęściej brakowało przy zdjęciach członków redakcji – ten aspekt był szczególnie widoczny przypadku Gazety Wyborczej. W wielu przypadkach podpis był na tyle nieprecyzyjny lub znajdował się na tyle daleko od zdjęcia, że trudno było ocenić, której z fotografii dotyczy, stąd wiele ocen częściowego podpisu.

*    http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-dziennikow-ogolnopolskich-marzec-2017
** Dane z Instytutu Monitorowania Mediów

Dodaj komentarz