Kwiecień
26

Men’s Health z największą liczbą poprawnie podpisanych zdjęć! Analiza magazynów kobiecych i męskich - liderów sprzedaży w swojej kategorii

26.04.2017 15:40
fot. Bohbeh/shutterstock.com

Redaktorzy fotoprawo.pl dokonali przeglądu prasy kobiecej i męskiej. Analiza jakości podpisywania zdjęć została wykonana w oparciu o trzy tytuły w każdej kategorii wybrane według najwyższej liczby sprzedanych egzemplarzy. Liderem pod względem prawidłowo podpisanych zdjęć w kategorii magazynów kobiecych został Women’s Health, a wśród męskich Men’s Health. Analizie poddano następujące tytuły. W kategorii prasy kobiecej: Twój […]

Redaktorzy fotoprawo.pl dokonali przeglądu prasy kobiecej i męskiej. Analiza jakości podpisywania zdjęć została wykonana w oparciu o trzy tytuły w każdej kategorii wybrane według najwyższej liczby sprzedanych egzemplarzy. Liderem pod względem prawidłowo podpisanych zdjęć w kategorii magazynów kobiecych został Women’s Health, a wśród męskich Men’s Health.

Analizie poddano następujące tytuły. W kategorii prasy kobiecej: Twój Styl, Women’s Health i Pani, z kolei w kategorii prasy męskiej: Men’s Health, Playboy i Logo. Wybrane tytuły to liderzy sprzedaży w swoich kategoriach według raportu portalu wirtualnemedia.pl *.

Wyselekcjonowane magazyny portal fotoprawo.pl poddał analizie według trzech kategorii: Prawidłowy podpis oznaczał umieszczenie pod zdjęciem zarówno imienia i nazwiska (lub pseudonimu) autora, jak i agencji, bądź odpowiedniej instytucji posiadającej prawa majątkowe. Fotografie nieposiadające kompletnego opisu cechował brak jednego
ze wspomnianych elementów (nazwiska, bądź podmiotu posiadającego prawa majątkowe). Niepodpisane zdjęcia to natomiast te, które nie były w żaden sposób oznaczone.

Zgodnie z powyższych schematem oceny, najlepszy wynik wśród poddanych analizie tytułów uzyskał Men’s Health, który osiągnął wynik 41% prawidłowo podpisanych zdjęć. W tej kategorii najsłabszy wynik uzyskał Twój Styl – zaledwie 16%. Równocześnie w tym samym zestawieniu Twój Styl plasuje się na przedostatnim miejscu pod względem liczby niepodpisanych zdjęć (5%). Wyprzedza go jedynie magazyn Pani z wynikiem 3% niepodpisanych zdjęć. Tym samym magazyny kobiece wyprzedzają magazyny męskie pod względem najmniejszej liczby niepodpisanych zdjęć: 3% (Pani) do 9% (Men’s Health).

W przypadku wszystkich analizowanych tytułów największą liczbę stanowią zdjęcia podpisane częściowo. Najczęstszą przyczyną kwalifikująca fotografię do kategorii „podpis częściowy” był fakt podpisywania zdjęć ogólnym określeniem: „materiały prasowe”; „producenci” bez wskazania nazwiska autora zdjęć. Częstą praktyka jest także nieprecyzyjne opisywanie zdjęć np. na ostatniej stronie dotyczącej danej wspólnej treści, która zawiera kilka lub kilkanaście zdjęć. W takiej sytuacji nie wiadomo, który podpis odnosi się do określonego zdjęcia czy zdjęć.

*http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/men-s-health-na-czele-sprzedazy-w-2016-roku-logo-wyprzedzilo-ckm
*http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-miesiecznikow-luksusowych-styczen-2017

Dodaj komentarz